2017

Uchwała Nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 | 14:12