2017

Uchwała Nr 264/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 r."

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 | 14:15