2017

Uchwała Nr 211/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 luty 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24 | 13:15