2017

Uchwała Nr 266/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 | 14:17