2017

Uchwała Nr 267/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju, Miasta
i Gminy Stary Sącz, Miasta Grybów oraz Gminy Grybów, w 2018 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-12-06
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 | 12:17