2017

Uchwała Nr 268/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-12-06
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 | 12:19