2017

Uchwała Nr 270/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 262/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalenia wysokości
opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach
wodnych Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-12-06
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 | 12:25