2017

Uchwała Nr 271/XXVIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu
Nowosądeckiego za 2017 i 2018 rok.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-12-06
data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 | 12:27