2017

Uchwała Nr 278/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-05 | 11:46