2017

Uchwała Nr 281/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-01-05
data ostatniej modyfikacji: 2018-01-05 | 11:51