2018

Uchwała Nr 282/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok
2017 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2018.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 | 08:22