2018

Uchwała Nr 295/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1530 K Barcice – Wola Krogulecka od km 0+000 do km 0+290 w m. Barcice

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 | 15:17