2018

Uchwała Nr 296/XXXI/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie powierzania Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1514 K Muszyna: ul. Piłsudskiego  ul. Pułaskiego – Leluchów – Granica Państwa od km 0+000 do km 1+071,40 (ul. Piłsudskiego w Muszynie)

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 | 15:17