2018

Uchwała Nr 283/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2014 r.
zmienionej uchwałą nr 182/XIX/16 z dnia 25 listopada 2016 r. i uchwałą nr 196/XX/16 z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej i nadania statutu

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 | 08:22