2018

Uchwała Nr 315/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 | 14:32