2018

Uchwała Nr 316/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 | 14:34