2018

Uchwała Nr 318/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr:
RPMP.08.02.00-12-0034/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób 30+ w powiecie nowosądeckim”

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 | 14:37