2018

Uchwała Nr 319/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr:
RPMP.08.02.00-12-0012/18 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa kobiet 30+ w powiecie
nowosądeckim”

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 | 14:38