2018

Uchwała Nr 320/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-06-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-06-25 | 14:40