2018

Uchwała Nr 317/XXXIII/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nowosądeckiego
na lata 2018-2020”

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-07-18
data ostatniej modyfikacji: 2018-07-18 | 13:53