2018

Uchwała Nr 284/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-04-05
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-05 | 09:37