2018

Uchwała Nr 289/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 | 08:24