2019

Uchwała Nr 128/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej -Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 | 14:59