2019

Uchwała Nr 129/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 | 15:00