2019

Uchwała Nr 130/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 | 15:01