2019

Uchwała Nr 134/XI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2019 i 2020 rok

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-08 | 15:06