2020

Uchwała Nr 154/XIII/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-05-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07 | 14:27