2020

Uchwała Nr 138/XII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-02-06
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-06 | 12:47