2020

Uchwała Nr 156/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 14:50