2020

Uchwała Nr 157/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 14:52