2020

Uchwała Nr 160/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa w km 2+590 – 3+025 oraz w km 4+875 – 5+360.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 14:56