2020

Uchwała Nr 161/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1518 K Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała od km 0+010 do km 4+140.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 14:57