2020

Uchwała Nr 162/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przez Powiat Nowosądecki ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1519 K Piwniczna: ul. Zagrody – Łomnica od km 0+000 do km 1+562.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 14:58