2020

Uchwała Nr 169/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu pod nazwą „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 15:08