2020

Uchwała Nr 174/XV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu
nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-10-02
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 | 13:09