2020

Uchwała Nr 176/XV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 407/XXXVII/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Nawojowej i nadania statutu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-10-02
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-02 | 13:14