2020

Uchwała Nr 194/XVII/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położónych na obszarze powiatu nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 | 10:40