2020

Uchwała Nr 198/XVII/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 | 10:54