2021

Uchwała Nr 256/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Ks. Krzysztofowi Czechowi

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Ks. Krzysztofowi Czechowi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Ks. Krzysztof Czech jest Proboszczem Parafii pw. Narodzenia NMP w Piwnicznej-Zdroju
od 2009 roku. Do 2011 był Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Diecezji Tarnowskiej.

Jako Proboszcz Piwnicznej-Zdroju jest głównym pomysłodawcą wydarzeń religijnych
i kulturalnych takich jak m.in. organizowanych corocznie „Majówek Blizy Nieba”, oraz „Piwniczańskiego Lata dla Ducha”, które przyciągają tłumy parafian i gości. Wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piwnicznej-Zdroju organizuje coroczne „Kolędowanie Małemu Bacy” oraz „Orszak Trzech Króli”. Z jego inicjatywy oraz we współpracy z Regionalnym Zespołem  „Dolina Popradu” w parafii piwniczańskiej powstała tradycja „Góralskiej Pasterki”.

Jest współtwórcą i inicjatorem odnowy Krzyża Milenijnego, która została wykonana
z okazji Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz budowy Górskiej Kaplicy Narodu Polskiego na Buczniku. W okresie jego proboszczowania w Kościele w Piwnicznej-Zdroju dokonano remontu ołtarza głównego wraz z umieszczeniem w nim odnowionej figury Matki Bożej, która była częścią dawnego ołtarza pochodzącego z 1889 roku.

W latach 2011 – 2017 z inicjatywy ks. Krzysztofa Czecha na terenie zlokalizowanym poniżej piwniczańskiego kościoła powstał plac religijno - turystyczny im. św. Jana Pawła II. Znajduje się tam zadaszony Ołtarz wraz z zapleczem, budynek gospodarczy, altana, Pomnik Jana Pawła II Zadumanego Wędrowca oraz Grota Matki Bożej. Na placu w każdą I sobotę miesiąca od maja do września odprawiane jest cykliczne Nabożeństwo Drogi, odbywają się tam również inne uroczystości parafialne. Plac stał się atrakcją turystyczną przyciągając wszystkich odwiedzających Piwnicznę-Zdrój i okolice.

Ks. Krzysztof Czech jest wzorem kapłana, gospodarza, organizatora, ale również kaznodziei, którego słów z wypiekami na twarzy słuchają rzesze parafian jak również wiernych
z poza parafii.

Otwartość ks. Krzysztofa Czecha na ludzkie potrzeby i gotowość służenia dzieciom, młodzieży, rodzinom i starszym osobom zjednały Mu wiele uznania i serdecznej wdzięczności. Jako kapłana zawsze charakteryzowało go oddanie i bezinteresowna służba bliźniemu, który
z ogromną wrażliwością troszczy się o każdy aspekt życia wspólnoty.

Obecnie pełni funkcje: kapelana Hufca ZHP im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej, kapelana Grupy Krynickiej GOPR, członka PTTK i Koła Przewodników, członka Armii Krajowej, jest również wizytatorem katechetycznym w Dekanacie Piwniczna. 

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla
Ks. Krzysztofa Czecha został złożony przez Burmistrza Piwnicznej-Zdroju Dariusza Chorużyka.

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 | 11:19