2021

Uchwała Nr 261/XXII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Panu Michałowi Piotrowskiemu

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Panu Michałowi Piotrowskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Pan Michał Piotrowski jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Od 1997 roku mieszka  w Nowym Sączu gdzie pracuje jako pedagog oraz działa w dziedzinie artystycznej jako artysta fotograf i artysta fotografik. Fotografuje od 1979 roku. Po raz pierwszy zaprezentował swoje fotografie w 1986 roku, na wystawie „Kwiat róży”. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia portretowa oraz fotografia socjologiczna – często tworzona w dawnych, szlachetnych technikach fotograficznych.

Pan Michał Piotrowski poprzez swoją niezwykle aktywną działalność artystyczną propaguje i rozsławia kulturę i piękno Sądecczyzny na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. To ambasador Ziemi Sądeckiej.  Realizując swoją życiową pasję, ukazuje
i zatrzymuje jej piękno w swych dziełach, tworząc tym samym bezcenne dziedzictwo kulturowe. Jest człowiekiem niezwykle utalentowanym, z wielkim zaangażowaniem wykorzystującym swoje umiejętności dla dobra Małej Ojczyzny.

Pan Michał Piotrowski jest autorem i współautorem  wielu wystaw fotograficznych: 87 indywidualnych, 73 zbiorowych w kraju oraz  9 wystaw za granicą. Brał aktywny udział
w wielu Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, m.in. organizowanych pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, zdobywając wiele medali, nagród, wyróżnień, dyplomów oraz listów gratulacyjnych. Prowadzi wiele pokazów, prelekcji oraz warsztatów fotograficznych m.in. dotyczących stosowania dawnych, szlachetnych technik fotograficznych, tworząc dzieła artystyczne promujące Sądecczyznę.

Od 2006 roku prowadzi stacjonarne warsztaty fotograficzne w Zespole Szkół Katolickich w Nowym Sączu. W 2017 roku Michał Piotrowski został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika.

W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców  w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pozostałe dotychczasowe wyróżnienia świadczące o talencie i skali działania: 2003r. Dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu sztuki fotografii w Powiecie Nowosądeckim, 2004r. I miejsce – nagroda za oryginalność w I Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Przyrodniczej i Krajobrazowej w Krynicy- Zdroju, 2006 r. I miejsce Otwartym Konkursie Fotograficznym „Rzeki i potoki Sądecczyzny”, III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Skarby  Małopolski”, 2007 r. II miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Skarby Małopolski”, 2008 r. Srebrne Jabłko Sądeckie za zasługi dla ziemi sądeckiej, Złoty medal  na Ogólnoświatowym Salonie Fotograficznym w Japonii, 2009 r. II miejsce w konkursie „Nowy Sącz w obiektywie”,  2013 r. „Zasłużony dla kultury Polskiej” odznaczenie honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, 2017r. 3 akceptacje w Wojnicz International Salon of Photography, 2018r. Odznaczenie Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej „Za zasługi dla fotografii polskiej”, 2019r. Grand Prix w konkursie Skarby Małopolski Malowana wieś - Skansen Sądecki po liftingu.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Michała Piotrowskiego został złożony przez KRYNICKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 | 11:33