2022

Uchwała Nr 300/XXVIII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Panu Janowi Łuszczewskiemu

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" i po uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" Panu Janowi Łuszczewskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Jan Łuszczewski w szeregi górskiego pogotowia wstąpił w 1980 roku, podtrzymując w ten sposób tradycje rodzinne. Od początku swojej działalności był wyjątkowo aktywny zarówno jako ratownik liniowy pełniący służbę górską w najtrudniejszych jej odcinkach i warunkach, jak również niestrudzony inicjator przedsięwzięć poprawiających warunki pełnienia tej służby i jej bezpieczeństwa.

Od 1990 roku pełni z wyboru społeczną funkcję Prezesa Zarządu Grupy Krynickiej GOPR. Na przestrzeni 12 lat sprawowania tej funkcji, dzięki umiejętności zjednywania przychylności dla służby górskiej, pozyskał wiele instytucji i ludzi, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do poprawy warunków działania Grupy Krynickiej. Jego niepodważalną zasługą są wykonane w latach 1998-2000 poważne remonty dyżurek. Ponadto w latach 1999-2002 zainicjował, pozyskał środki od sponsorów i doprowadził do wybudowania profesjonalnej wieży treningowej ze sztuczną ścianą do wspinaczki przy Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR.  Ten profesjonalny obiekt umożliwia szkolenie ratowników w ratownictwie specjalistycznym. Jest jedynym tego rodzaju obiektem w dyspozycji GOPR i jednym z nielicznych istniejących w Polsce.

Od roku 1990 do chwili obecnej pracuje społecznie w Zarządzie Głównym GOPR. Jest współtwórcą nowoczesnego systemu i struktury ratownictwa górskiego w Polsce, jakim charakteryzuje się GOPR. Pełniąc ważne odpowiedzialne funkcje zawodowe, zawsze znajdował i znajduje czas na pełnienie dyżurów ratowniczych w terenie. Doskonała znajomość topografii terenu, świetna kondycja fizyczna i bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach predysponują go do grona czołowych ratowników. Na służbę liniową poświęca rocznie średnio około trzystu godzin. W całym okresie swojej działalności ratowniczej był uczestnikiem 27 wypraw ratunkowych, prowadzonych głównie w ekstremalnie trudnych warunkach zimowych. Jego zaangażowaniu i ofiarności wielu turystów zawdzięcza zdrowie i życie.

Poświęcając bardzo dużo czasu problemom GOPR, udziela się również na rzecz środowiska lokalnego poprzez inne formy działalności. Kierując pracą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krynicy-Zdroju, doprowadził do realizacji ważnych inicjatyw. Należy do nich m.in. zainicjowanie i doprowadzenie w 1995 roku do wybudowania jednej z najnowocześniejszych w Polsce oczyszczalni ścieków w Krynicy-Zdroju, czy budowa ekologicznego wysypiska śmieci dla Gminy Krynica-Zdrój w roku 1996. Natomiast w 1997 roku był współinicjatorem budowy i budowniczym kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką. Wykorzystując doskonałą znajomość terenu, wytyczył trasy zjazdowe dla użytkowników kolei. Obecnie z pasją walczy o rozbudowę tras zjazdowych i biegowych dla czynnego uprawiania sportu i rekreacji. Od wielu lat działa społecznie w Krynickim Towarzystwie Hokejowym, zasiadając w Zarządzie klubu. W latach 1995-1999, pełniąc funkcję prezesa KTH przez dwie kadencje, doprowadził drużynę seniorów do zdobycia srebrnego i brązowego medalu w rozgrywkach polskiej ligi hokeja na lodzie. W tym okresie wprowadził także z dobrymi wynikami do rozgrywek ligowych wszystkie roczniki młodych adeptów hokeja.

Jan Łuszczewski od wielu lat działa również na forum samorządu terytorialnego, pracując nad ciągłym doskonaleniem wizerunku Krynicy-Zdroju oraz poprawy warunków życia i pracy stałych mieszkańców uzdrowiska. W tych wszystkich działaniach jest całkowicie bezinteresowny, a także bardzo koleżeński, szanowany i lubiany przez kolegów ratowników oraz środowisko lokalne.

Za swoje dokonania został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” dla Pana Jana Łuszczewskiego został złożony przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2022-05-13
data ostatniej modyfikacji: 2022-05-13 | 10:42