Plan kontroli

 • Zarządzenie nr 31/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie kontroli doraźnej w Zespole ds. Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

 • Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli doraźnej w Wydziale Geodezji i Budownictwa.

 • Zarządzenie nr 11/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie kontroli doraźnej w Wydziale Geodezji i Budownictwa.

 • Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany rocznego planu kontroli na 2016 r. zatwierdzonego nr 41/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2015 r.

 • Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2015 r.

 • Zarządzenie nr 56/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2015 r.

 • Zarządzenie nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2014 r.

 • Zarządzenie nr 50/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2013 r.

 • Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 kwietnia 2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 2012 r. w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2012 r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 39/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia

 • Zarządzenie nr 39/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2012 r.

 •   1  2  3    
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:32
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 | 14:48