Budżet i majątek Powiatu

 • UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2020 ROK NR 135/XI/19 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 R.

 • Uchwała Nr S.O.XII/421/53/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok.
 • Uchwała Nr S.O.XII/426-1/53/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 r.
 • Uchwała Nr S.O.XII/429-1/636/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 2 grudnia 2019 r.

  w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2019 r.

 • Informacje o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosadeckiego - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok

 • Infomacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2018 roku

 • Uchwała Nr SO.XII/423/21/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.
 • 1    3  4  5  6  7    19
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-23 | 10:41