Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2024 roku

 • Uchwała Nr S.O.XII.4262.2.2024 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2024 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024
 • Uchwała Nr S.O.XII.4261.3.2024 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2024 r.

  w sprawie: opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego
 • Uchwała Nr S.O.XII.4290.10.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2023 r.

  w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Uchwała Nr S.O.XII.4260.9.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2023 r.

  w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego.
 • Uchwała Nr S.O.XII.421.11.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 7 grudnia 2023 r.

  w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2024 rok.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2023 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2023 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 r.

 • Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2022 roku

 • 1    1  2  3  4  5    25
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-13 | 09:43