Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Infomacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2018 roku

 • Uchwała Nr SO.XII/423/21/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 r

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu za 2018 r.

 • Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowosądeckiego za 2018 r.

 • Dokumenty Finansowe

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku

 • Uchwała Nr S.O.XI/426-2/12/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2019 r.

  w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego.
 • UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2019 ROK

 • Uchwała Nr S.O.XI/423/421/47/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 grudnia 2018 r.

  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok.
 • 1    1  2  3  4  5    16
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-21 | 08:44