Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2018 roku

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach - w 2017 roku.

 • Uchwała Nr S.O.XII/423/46/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

  w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego.
 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2017 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-3/33/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 stycznia 2018 r.

  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018
 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2018 r.

 • Uchwała Nr S.O. XII/421/38/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

 • Uchwała Nr S.O. XII/421-1/29/17 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

 • 1    1  2  3  4  5    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-23 | 13:11