Geodezja - zawiadomienia

  • Zawiadomienie

    o czynnościach przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1003 i 1096 z działkami sąsiednimi: 993, 1004, 1093, 1094 w obrębie Siołkowa, gmina Grybów.
    18 listopad 2016
    Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6