Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2023 ROK

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2023, zamieścił plan w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.  Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2023-01-19 | 12:25
data ostatniej modyfikacji: 2023-10-25 | 10:30