Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2024 ROK

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2024, zamieścił plan w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.  Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

Pliki do pobrania

redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2024-01-10 | 10:22
data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 | 13:35