2018

Uchwała Nr 288/XXX/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-03-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-28 | 08:24