2020

Uchwała Nr 152/XIII/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki ewidencyjnej nr 1647/8
położonej w Starym Sączu

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-05-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-07 | 14:22